EMI Pharm je privatna farmaceutska kompanija osnovana 2008. godine, koja zastupa proizvođače farmaceutskih proizvoda.
 
Osnovna poslovna orijentacija je registracija, uvoz, distribucija i farmaceutski marketing medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata na teritoriji Srbije. Zastupamo samo one kompanije koje u potpunosti ispunjavaju stroge zahteve evropskih direktiva za sastav, proizvodnju, efikasnost i bezbednost farmaceutskih proizvoda, što je potkrepljeno kliničkim studijama, kao i odobrenjima od evropske agencije za lekove (EMA), a u skladu sa propisima našeg Ministarstva zdravlja i pravilnika Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS).
 
Posebnu pažnju poklanjamo usavršavanju stručnog tima saradnika, koji su osnovna snaga naše kompanije. Osnovni postulat našeg poslovanja je promovisanje „clinical base evidence medicine“ u redovnim posetama lekarima i farmaceutima. Kontinuirano povećavamo broj kompanija koje zastupamo, broj inovativnih proizvoda koje predstavljamo našem tržištu, kao i broj zaposlenih visoko obrazovanih mladih ljudi. Renomirani proizvođači medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i medicinske kozmetike koje ekskluzivno zastupamo.
 
 
Jedan od glavnih pricipa rada je učešće i organizacija stručnih seminara i kongresa za farmaceute i lekare. Distributivna mreža privatnih i državnih apoteka u kojima se mogu naći naši proizvodi kontinuirano raste. Pored stručnih poseta, naše poslovanje obuhvata i saradnju sa medijima – štampanim i televizijskim, kao i organizovane promocije u apotekama. Mladi tim u zajednikom cilju – očuvanje i poboljšanje zdravlja ljudi.

Vizija

Marketing u farmaciji sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravstvenog stanja ljudi.

Misija

Obezbediti na tržištu medicinska i dijetetska sredstva sa kliničkim dokazima efikasnosti i bezbednosti njihove upotrebe.
 
Zastupanje farmaceutskih firmi i brendova koji imaju potvrdu svog kvaliteta.
Svakodnevno usavršavanje i sticanje novih znanja iz oblasti farmacije i medicine.
 
Angažovanje visoko kvalifikovanog kadra koji je u mogućnosti da informacije na najbolji način prosledi stručnoj javnosti i krajnjim korisnicima.
 
Ostvarivanje i unapređenje komunikacije sa farmaceutskim distributerima, koji na najsavremeniji način i uz punu kontrolu kvaliteta svoje usluge, dopremaju proizvode koje zastupamo do apoteka.

Struktura

Upravljački tim – Iskusni ekonomisti i farmaceuti sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bankarskog, spoljnotrgovinskog i farmaceutskog poslovanja i marketinga. Stalne analize i ispitivanja tržišta su osnov za donošenje odluka i unapređenje poslovanja.

Stručni saradnici

Mladi i ambiciozni ljudi sa diplomama medicinskog, farmaceutskog i stomatološkog fakulteta koji čine snagu i podršku na medicinsko-farmaceutskom tržištu. Samo stručnost i kvalitet doprinose uspehu koji je cilj svima.

Sektor za razvoj

Stalni kontakti sa inoprincipalima kao i sa domaćim proizvođačima u cilju ostvarivanja novih i uspešnih poslovnih aktivnosti.
Mi se vodimo primerima najuspešnijih i sledimo stroga pravila farmaceutskog poslovanja koja znače pouzdanost, poverenje, saradnju i kvalitet usluge koju pružamo.
Kompanija EMI Pharm O nama

Garancija kvaliteta

Kontaktirajte nas

EMI PHARM d.o.o

Sedište:

16. April 86,

11210 Beograd, Srbija

Telefon: 069/ 488 4888

Nađite nas